Žika Jakšić je progovorio o ljubavi sa Radom Manojlovič…

Ljubav koja ostaje neuzvraćena nikad nije dostigla svoj puni potencijal.

Žika Jakšić je prestao sa muzikom kako javlja Kurir navodno je naklonost

prema Radi Manojlović.

U to vrijeme Rada i MIlan su bili par i to je tada bio skandal značajnih razmjera.

PIsalo se tada o svemu a realnost je bila da Žika gaji emoscije prema Radi.

Istina se kasnije pokazala i izašla na vidjelo a jer nikad Žika nije gajio

interesovanja za Radu na taj romantičan način.

Ljubav Rade i Žike nikmad nije ostvarena a <Milan se suočio sa reprekusijama.

Stanković je isključen iz Grandovih emisija i zabranjen mu je nastup.