Zlokobna prediđanja Nostradamusa za 2024 godinu. Sve će se zaboraviti kad se to desi…

Nostdamus je bio istaknut astrolog, doktor u borbi proviv kuge, optuživan za

heretika vidovnjak koji je živio u šesnaestom vijeku.

Mnogo toga je on već predvidio što se dogodilo u godinama koje su iza nas ali

njegova pre4dviđanja za 2024 godinu su zastrašujuća.

Ujednom kvartetu napisao je: Sušna područja će doživjeti daljnju dehidraciju, dok će

druga biti preplavljena teškim poplavama.

Ovo ukazuje na glad u različitim dijelovima svijeta podstaknut plimnim talasom.

U knjizi ima i odjeljak koji počinje živopisnim opisom ratovanja: Bitke na moru i kopnu

i predviđa da će crveni neprijatelj drhtati od užasa / uzrokujući drhtanje ogromnog okeana.

Naučnici misle da se crveni neprijatelj odnosi na Kinu koja je utjecajna nacija

sa najvećom pomirskom flotomna svijetu.

Ima tri stotine pedeset podmornica i brodova a kineska zastava simbolizuje komunizam.