Bila je ubijeđena da je posjećuje neko sa drugog svijet. Video nadzor snimio sablasnu stvar…

Jena žena iz Engleske je nekoliko zadnjih godina bula u uvjerenju da je noću

otimaju bića sa drugih planeta.

Odvažila se ispričala pa su u njenu spavaću sobu ugradili video nadzor kako

bi se snimalo sve što se dešava tokom noći.

Video materijal koji je nastao iodgledfao je i Nik Poup koji dvadeset godina

radio u Britanskom ministarstvu po pitanju odbrane od <NLO-a.

Na video snimku se jasno vidi kako se žena tokom sna okreće i kako je nešto baca.

Odmah poslijer toga se dematerilazuje i nestaje na dvadeset minuta,

Kada je odgledao snimak nekoliko puta rekao je da je video snimak ili odlična

prevara ili se dešava zaista nešto jezivo.