Ovo da nijer snimljeno niko ne bi vjerovao da se dogodilo…

Danas je vidoe nadzor na skoro svakom mjestu i svakako je jako korisna stvbar.

Pomaže da se sprječavaju neka dešavanja, prati se saobraćaj i mnogo šta.

Nke stvari koje je jako teško za shvatiti a dešavaju se i ptrepričavaju dfa

se ne snime bile bi za nevjericu.

Ono što se zabilježi ostaje kao trajan dokaz a i dokaz da se desilo.

Čovjek stokji na stanici i čćeka prevoz slušajući m,uziku pleše uz ritam.

On ubija vrijeme a djevojka mu prilazi i crta mu nešto na kapuitu.

Pogledajte video snimak: