Divlje dijete nađenu u šumama Boisne i Hercegovine. Jedna svar je misterija…

Desilo se poodavno da se na tromeđi Boisne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije lovci

pronašli čopor vukova a među njima i dječaka koji je hodao četveronoške.

Lovci su vukove obili a dječaka uhvatili .

Bio je neuhranjen, izgreban, modar i nije znao da govori.

Niko nije znao ko je niti odakle je pa su mu dali ime Haris Pućurica.

Odveli su ga u centar za djecu u Beograd gdje je bio do 1992 godine kada ga

vraćaju u Bosnu i Hercegovinu.

O Harisu je snimljen i film ” Ničije dijete” a Harisa je glumio Denis Murić.

Film je u Veneciji osvojoio simpatije publike i osvojio je tri nagrade.

Porijeklo Harisa je ostalo misterija i sada postoje samo teorije o tome kako

je dospio u divljinu.