Napala komšije što sjede u dvorištu. Kad god ona sjedne oni urade ovo…

Komšije su zasadile cvijeće na mjestu gdje to njoj ne odgovara ali jedna navika

komšija ju je razbijesnila.

Svi mi volimo imati svoj prostor koji pripada nama i kojeg niko ne ugrožava.

Jedna žena je ispričala kako joj smeta što njene komšije koriste svoju baštu.

Komšije su postavile puzavice duž zajedničke ograde koja po njoj može nanijeti

štetu njihovom imanju.

Ona ima vidikovac u vrtu blizu ograde i kad god sjedi sa porodicom njene komšije

kopaju i sade drugu stranu ograde i slušaju njihove razgovore.

Podigli su svoj vidikovac pored ograde gdje se nalazi roštilj.

Mogli su da naprave svoj vidikovac na nekom drugom mjestu a ne tu pored njihovog.