Dobitak na srećki mu iz korijena promijenio život.Radi tužbe rodbine na dobitak čekao tri godine…

On je beskućnik koji je zabavljao vozače na semaforu a uspio je na lutriji dobiti

tri stotine hiljada eura.

Ali čim je dobio tužila ga rodbina pa je na isplatu morao čekati skoro tri godine.

Tacijano Pelonari je šezdeset trogodišnjak koji je poslije godina rada u jednoj fabrici

zbog nesnalažljoivosti završio na ulici.

Ljeto 2020 godine je bilo sretno za njega jer je zagrebao srećku a nesrtreno jer su mu sve oduzeli.

Sve što je oswvojio zamrznuto je radi žalbe rođaka.

Njegov dugogodišnji prijatelj Marko Polita koji je advokat preuzeo je njegov slučaj.

Oteglo se sve to ali je državno tužilaštvo ukinulo zapljenu i sav novac mu je vraćen.

Ticijano je imao troškova a to je 60 hiljada eura poreza, pet hiljada euradugoiva i kazni

koje su nastale dok je bio siromašan.

Ticijan je sretan jer je riješio svoje probleme i neće se vraćati na semafore.

Sposoban je za upravljanje imovinom ali je tražio da mu odrede advokata koji će

to raditi za njega i koji će mu u mjesecu isplaćivati određenu svotu.

Ticijano ostaje sa majkom a rekao je da će nastaviti da pomaže Karitasu.