Drevna mapa koja ukazuje na totalno drugačiju verziju historije – Historija koju mi znamo ne važi?!

Mapa Piri Reisa je potvrđeno autentična, a nacrtana je prema informacijama sa starijih mapa, grafika i zapisa, od kojih su mnoge kopirane i prepisivane iznova još od prije uništenja Aleksandrijske knjižnice. Na ovoj karti, Antarktik nije prekriven ledenom površinom već gustom vegetacijom! Kako mapa iz 1513. godine može sadržavati kontinent koji je otkriven tek 1820. godine?

Tko je mogao to zabilježiti na karti prije svih poznatih civilizacija? Hipoteza otvara vrata mogućnosti da je neka zaboravljena drevna civilizacija imala kapacitet da putuje do Antarktika, obilježavajući zemlju s tehnologijom za pravljenje mapa, nekad prije nego što su se ledne površine formirale.

I tko je to mogao učiniti dugo prije izmišljanja morskog kronometra u 18. stoljeću, koji je konačno riješio problem točnog praćenja zemljopisnih dužina na otvorenim morima?

Ako je konvencionalno znanje o povijesti ljudske rase točno, onda ljudska civilizacija nije dovoljno stara, niti je bila toliko napredna, da bi joj se pripisala mnoga misteriozna monolitska i arheološka nalazišta diljem svijeta.

Mjesta kao Gobekli Tepe u Turskoj, bosanske piramide i Adamov kalendar u južnoj Africi postavljaju isto pitanje: ako ljudska civilizacija navodno nije dovoljno stara da napravi ova mjesta, tko je onda, ili što, imao kapacitet da napravi toliko detaljnih građevina diljem svijeta?

Jasno je da je naše razumijevanje povijesti nepotpuno i da postoji mnogo uvjerljivih dokaza koji ukazuju da su na Zemlji postojale inteligentne i civilizirane kulture dugo prije nego što su se ljudske kulture pojavile navodno tek oko 4.000 godina prije nove ere.