Dvije kuće i cijelo imanje na 113 ari se prodaje za 12.500 eura. Ljudi se pitaju zašto?

Na samo stotinu deset kilematara od Beograda prodaju se dvije kiuće i kompletno imanje.

Sve se nalazi u mjestu Vragočanica i sve se prodaje ispod cijene.

Imanje se nalazi na jedanaest hiljada i tri stoti9ne kvadrata ( 1,13 hektara ).

Imanje je u blizini Valjueva dvadesetak kilomatara od centrfa grada

Do samog imanja dolazi se asvaltnim putem.

Kuće posjeduju priključak struje a voda je iz vladtitog bgunara.

Kuće jesu starije ali su papiri uredni i sve je jedan roz jedan vlasniuštvo.

Ljudi se obično žale na visoke cijene nekretnina ali ovo imanje je sve os6tavilo u šokzu.

Većina kisli da je to premalo novca za imanje.