Gost se u hotelu žali0 na neprijatan miris pa je promijenio sobu. Ispod kreveta se krio horor…

U jednom hotelu u Lasi glavnom gradu Tibeta pronađen je leš ispod kreveta.

Jedan odf gostiju osjetio je jako neprijatan miris kada je ulazio u sobu.

Prebacio se u drugu sobu a onda je ptkriveno da ispod kreveta nalazi tijelo

a on je spavao na krevetu tri sata.

Nije dugo prošlo a policija je uhapsila opsumnjičenog.

Džang je svoje uiskustvo pod9jelio na društvenim mrežama i time privukao pažnju medija.