Koja od žena na slici je trudnica. Jedan detalj to otkriva a rijetki ga vide…

Na slici koju donosimo jedna od tri žene je trudnica.

Na vama je da na osnovu posmatranja odredite koja je to žena?

Dobro pogledajte sliku koju donosimo i obratite pažnju na detalje jer

samo jedan detalj ukazuje na odgovor.

Žena pod brojem jedan nije tačan odgovor a otečene noge odnosno stopala

koji jesu znak trudnoće u ovom slučaju mogu biti znak bolesti.

Otečenost nogu ukazuje na srčane probleme ili probleme sa bubrezima.

Žena na slici pod brojem tri jeste trudnica.

Malo boljim gledanjem vidi se da ona nije mogla da zaveže pertle na obući.

Ona se nije u stanju sagnuti radi velikog stomaka.