Koje je značenje prezimena koja završavaju na “ić”? Sigurni smo da ovo do sada niste znali, iznenaditi ćete se kada pročitate!

Porijeklo prezimena je vjerovatno zanimalo mnoge od vas koji čitate ovaj članak.

Prezime dobijete rođenjem, i ono predstavlja dio porodičnog nasijeđa kojeg prenosimo sa generacije na generaciju.

Većina prezimena na Balkanskim prostorima završavaju na “ić”, a neki od vas su se sigurno upitali šta to “ić” tačno znači.

U slovenskim jezicima nastavak “ić” predstavlja nešto mlado ili malo, a “ović” nosi značenje “potomak od”.

U Bosni i Hercegovini najpopularnija prezimena su Hodžić, a na drugom mjestu je prezime Kovačević.

Nakon toga, na trećem mjestu stoji prezime Marković, a nakon njega slijede Petrović, Tomić, Delić i Hadžić.

Ispod možete pročitati 100 najpopularnijih prezimena u BiH.