Medicinska sestra poslije radnog vremena sjedila pored bake koja je brojala zadnje dane. Nije znala da neko sve to snima…

Posao medicinskih radnika je zahtjevan i težak a ima onih koji ga obavljaju

savjesno a i onih koji to rfade loše.

Zavisi gdje se živi u kopjem dijelu svijeta a na Bakđlkanu neke stvari su specifične.

Često se može čuti kako su ljudi ti koji su krivi za mito i korupciju koja je u tom sektoru.

Ova današnja priča je ona od jepših a u kratkom vremenu je privukla milionsku pažnju.

Medicinska sestra Isabel je ona koja svoj posao obavlja savjesno i o pacijentima se

brine onako kako to treba.

Ona se brinula o baki koja je bila na samrti i to van radnog vremena.