Milione loptica svake godine istresaju u jezero a razlog je iznenadio sve…

Klimatske promjene su sve vidljivije i imaju sve veći uticaj na čovječantsvo.

Ekstrenme temperature i vremena su postali redovne pojave pa tako i sušni periodi.

Kada je suša svaka kap vode je dragocjena i gleda se da se uštedi.

Velike količine vode isparavaju na suncu a problem je ako je ta voda rezervora za

vodu na otvorenom.

žPostavilo se logično pitanje na koji način da se spriječi isparavanje vode.

Vlasti u Los Anđelesu su pronašle rješenje koje je pomalo čudno.

Oni su to riješili crnim lopticama koje su promjera desetak centimetara a

koje plutaju na površini jezera koje je površine stotinu sedamdeset pet hektara.

Vlasti svake godine vrše dopunjavanje površine jezera novim lopticama.

Zadnje puštanje loptica u jezero je urađeno sa dvadeset pet hiljada novih

pa je ukupna cifra oko dvadeset šest miliona.

Prekrivenopst površine jezera lopticama je uspjelo smanjiti isparavanje za

čak osamdeset pet do devedeset posto.

Na ovakav način uspjelo se sačuvati oko tri stotine galona vode koja je dovoljna

za oko osam hiljada žitelja za godinu dana.

Loptica košta 0,36 centi i do sada je utrošeno oko 34,5 miliona dolara što je

znatno manje nego da se voda čuva na druge načine-