Zlokobno ostvro gdje je pedeset posto ljudski pepeo. Evo zašto je to užasno?

Ostrvo u Italiji koje je prozvano najukletijim ostrvom jer je to posljednje

počivalište hiljada bolesnih, opasnih i ludih osoba.

To je usamljeno ostrvo koje se nalazi između Venecije i Lida.

Njegova mračna i napuštena obala su udaljene nekoliko minuta od glamura Venecije.

Ostrvo navodno čuva nekoliko stotina godina okrutnosti na svetom tlu.

Ostrvo ima veoma mračnu i uvrnutu istoriju.

Kada se desila bubonska kuga bolesne su otpremali na to ostrvo gdje su

ćivjeli dok nisu umrli.

Kada se pojavila nova epidemija tijela preminulih su tamo bacana i spaljivana.

Deedesetih godina prošlog vijeka na ostrvu je izgrađšena duševna bolnica.

Prema izvještajima čak i ako osoba pokaže srdžbu prebacivana je na ostrvo

gdje bi u društvu stotine hiljada duhova osali da se pate.