Potrebno je o bično ulje nasuti u kafu i gledajte šta se dešava…

Kombinovati namirnice nije ništa novo ali neke kombinacije su baš čudne.

Jedna od tih je kombinacija ulja i kafe koja iznenadi svojim efektima koji

proizilaze iz zajedničke upotrebe,

Svaki dom ima kafu i ulje u kihinji i koristi ih na iobičajene načine.

Ulje i kjafa se mogu koristiti i van kuhinje dajući jedinstvene načine pripreme

omiljenih pića kao i kulinarskihg recepata.

Pogledajte kako se mogu iskoristiti ulje i kafa u videu: