Uspjela je nadmudriti snahu pa su se odselili od njih. Ispovijest svekrve zapalio internet…

Nije to samo na našim balkanski m prostorima već oi drugdje u svijetu da se svekrva

i snaha teško razumiju i imaju problema jedna sa drugom.

Majka želi svom sinu najbolje i to nije nikakvo čudo pa radi toga ne podnose svakakve

djevojk koje se motaju oko njihovih sinova.

Ova današnja priča je priča jedne žene koja je primijetila nešto neobično kod svoje snahe

i to joj se nije svidjelo.

Ona je podigla sina i kada je postao punoljetan rekla mu da krene sa svojim životom.

On je unajmio stan i uselio se sa djevojkom.

On radi i studira uz rad a jako je vrijedan pa se majka iznenadila kada je čula da je

pao jedan ispit.

Kako mora raditi i uiti majka je pomislila kako je to teško pa ih je pozvala da ive

kod njih neko vrijeme.

Iskusna žna vrlo brzo je shvatila da joj je snaha parazit.

Cijelog dana spava ili igra igrice na mobitelu ili kompjuteru a ništa ne radi niti

doprinosi na bilo kakav način.

Sin je radio i studirao i dalje a šta god bi svekrva tražila da uradi odgovorila bi

kako to nije planirala tog dana.

Prošlo je vrijeme a snaha se požalila kako nema interneta a odgovor je uslijedio

od svcekrve kako ona nije planierala da plati internet.

Sin je saznao za to i opdmah su se iselili i otišli da žive kod njenih.