Deset godina baki iz Kikinde su uništavali fasadu. Postavila video nadzor i šokirala se vidjevši ko to radi…

Priličan broj godina baka Irena Hološi iz Kikinde je štedjela kako bi nabavila

video kameru da vidi ko joj uništava fasadu na domu.

Nepoznati vandali su godinama baki prljali fasadu na kući i to uvijek tokom noći.

Ta osoba koja je uništavala fasadu pretvorila je baki život u noćnu moru.

Na kraju je zahvaljujzući tehnologiji počinitelj otkriven a radilo se o muškarcu

od sedamdeset godina koji je koristio ulje kako bi napravio štetu rletnbama,

mrežama protiv komaraca i zidovima kuće.

Na video snimku se vidi muškarac kako iz džepa vadi supstancu kojom čini štetu.

Baka Irena je bila profesionalna krojačica a porodica Vandal zauzimala je posebno

mjesto u njenom srcu.

Pomagala je toj porodici zajedno sa pokojnim suprugom a suprug je Vndalima

nudio korisne savjete.