ZA KRŠTENJE TRAŽIO PREVELIKU SUMU NOVCA – KORUPCIJA U VJEROISPOVIJESTI

Vijest broj jedan u Hrvatskoj potiče nam iz šarene Rijeke. Naime radi se o jednom svešteniku iz Rijeke koji je odbio da krsti dijete para koji pripada LGBTQ populaciji. Dijete je dobiveno vještačkom oplodnjom. Samim tim krštenje tog djeteta je nemoguće jer nije prirodno u očima Boga a njegovi roditelji su grešnici: izjavljuje sveštenik u svoju odbranu. Krštenje ovog djeteta bi se kosilo sa svim moralnim vrijednostima katolicizma.

U nastavku vam donosimo vijest iz Srbije.

Radi se o priči pohlepe jednog sveštenika koji je dao isuviše pretjeranu cijenu krštenja za blizance jednog mladog para. Izvjesni gospodin Nenad je priupitao za cijenu krštenja a zamrznuo se kada je sveštenik za krštenje blizanaca tražio preko 100000 dinara. Ovaj događaj se odvijao prije 6 godina. U očaju potražili su savjet i informacije od drugog sveštenika koji je rado objasnio stvar. Krštenje djeteta je pravo svakog istinskog vjernika. Dobrovoljni prilog se ostavlja ispod ikone proizvoljno za uslugu koju pruža crkva i sveštenici koji tu rade. Sveštenik koji je nabio cijenu očito i sam nije imaoo moralnih i vjerskih vrijednosti te je na račun vjere mladog para htio da profitira.